Staff Login
   
 
Google

www.google.co.th
www.easytruss.net
 
 
 
   
  โครงหลังคาเหล็กกึ่งสำเร็จรูป EASY TRUSS
   
 
  โครงสร้างหลังคาเหล็กกันสนิมระบบกึ่งสำเร็จรูป EASY TRUSS
 
   
      จากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ก่อตั้งและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านที่มารวมตัวกัน ซึ่งได้เล็งเห็นถึง ความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างหลังคา ที่ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย คุณภาพของการเคลือบสารป้องกันสนิมที่สม่ำเสมอ ละอายุของการใช้งานที่ยาวนาน ตลอดจนความปลอดภัยของช่างก่อสร้างในระหว่างการสร้างบ้านทุกๆ หลัง จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนโครงหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงสร้างหลังคาเหล็กกันสนิม ระบบกึ่งสำเร็จรูป EASY TRUSS เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากกลุ่มสถาปนิก วิศวกร บริษัทรับสร้างบ้าน โครงการบ้านจัดสรร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้บริโภคในระยะเวลาอันรวดเร็ว    

    ทีมงานวิศวกรผู้ออกแบบยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในส่วนของ “ คานหลังคาเหล็กเคลือบกันสนิมกึ่งสำเร็จรูป” ติดตั้งหรือยึดด้วยระบบน๊อตและสกรูออกมาสู่ตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวก ในการที่จะนำมาใช้ก่อสร้าง หรือติดตั้งกับโครงหลังคาเหล็กเคลือบกันสนิมระบบกึ่งสำเร็จรูป EASY TRUSS แทนคานเหล็กที่ติดตั้ง ด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบเดิม

    ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้งทุกชิ้นได้ผ่านการออกแบบคำนวณ และทดสอบความปลอดภัยจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังที่ใช้โครงสร้างหลังคาเหล็กกันสนิมระบบกึ่งสำเร็จรูป EASY TRUSS แข็งแรง ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน
   
  ผลิตภัณฑ์
 
   
  EASY TRUSS เป็นนวัตกรรมของระบบโครงหลังคากึ่งสำเร็จรูปสำหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว ปัจจุบันได้รับความนิยมและการยอมรับจากโครงการบ้านจัดสรรคุณภาพ รวมถึงบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำในประเทศไทย ด้วยจุดเด่นทางด้านวิศวกรรมที่ให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อการเกิดสนิม อีกทั้งรองรับการออกแบบได้หลากหลายถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม เหมาะสำหรับโครงการบ้านจัดสรรและบ้านสร้างเองทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
   
  คุณลักษณะเด่นของ EASY TRUSS ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G550 ซึ่งมีค่า Yield strength ไม่ต่ำกว่า และมีการเคลือบผิวด้วยสารผสม ซึ่งทนทานต่อการเกิดสนิม และยังช่วยป้องกันการกัดกร่อนบริเวณรอยตัด
   
  โดย EASYTRUSS มีจุดเด่นสำคัญ ดังนี้
                 -  รับประกันผลิตภัณฑ์ยาวนานถึง 10 ปี
                 -  สามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุได้อย่างแน่นอน
                 -  ความแข็งแรงของโครงสร้างจากการออกแบบตามมาตรฐาน International Building Code 2000
                 -  มีวัสดุเคลือบ ทนทานต่อการเกิดสนิม
                 -  ออกแบบโครงหลังคาได้หลากหลายรูปแบบ และทันสมัย
                 -  คานหลังคาลดน้อยลง ทำให้ลดต้นทุนด้านโครงสร้าง และสามารถตกแต่งพื้นที่ใช้สอยภายในห้องได้มากขึ้น
                 -  น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ลดระยะเวลาในการติดตั้ง
   
    คุณสมบัติด้านเชิงวิศวกรรมของ EASY TRUSS
   
 
  Section Thk Height Ix Iy Sx Sy
 
 
mm
 
mm
4      
mm
4     
mm
3    
mm
3    
mm
  C-Section            
  75C35X075(550) 0.75 75 99685 17428 2619 727
  75C35X100(550) 1.00 75 132589 23158 3472 961
  97C35X075(550) 0.75 97 181637 19065 3696 753
  97C35X100(550) 1.00 97 241627 25333 4905 995
  P-Section            
  34P67X048(550) 0.48 34 9940 21630 500

613

  V-Section

           
  36V40X96(550) 1.00 36 161930 32380 2459 1221
   
 
  คุณสมบัติ (Specification)  
 
 
 
เหล็กตัวซี (C-Section)
เหล็กตัวซีสำหรับโครงหลังคา EASY TRUSS ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงที่ผ่านการเคลือบสารป้องกันสนิม มีทั้งหมด 4 ขนาดดังนี้
- เหล็กตัวซีหนา 0.75 มิลลิเมตร ความสูง 3 นิ้ว
- เหล็กตัวซีหนา 1.00 มิลลิเมตร ความสูง 3 นิ้ว
- เหล็กตัวซีหนา 0.75 มิลลิเมตร ความสูง 4 นิ้ว
- เหล็กตัวซีหนา 1.00 มิลลิเมตร ความสูง 4 นิ้ว
 
 
 
เหล็กแป (P-Section)
เหล็กแปสำหรับโครงสร้างหลังคา EASY TRUSS ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง ที่ผ่านการเคลือบสารป้องกันสนิม มีทั้งหมด 1 ขนาดดังนี้
-  เหล็กแปหนา 0.48 มิลลิเมตร
 
 
 
 
 
 
เหล็กรับรางน้ำ (V-Section)
เหล็กรับรางน้ำสำหรับโครงหลังคา EASY TRUSS ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G550 ซึ่งมีค่า Yield Strength 5500 kg/cm มีทั้งหมด 1 ขนาดดังนี้
- 36V40X96(550)- เหล็กรับรางน้ำหนา 1.00 มิลลิเมตร ความสูง 36 มิลลิเมตร   
 
 
 
อุปกรณ์ต่างๆ (Accessories)
พุก- พุก สำหรับยึดคาน ค.ส.ล.ที่ผ่านการเคลือบสารป้องกันสนิม
 
 
 
อุปกรณ์ต่างๆ (Accessories)
สกรู- สกรูหัวหกเหลี่ยมปลายดอกสว่าน หรือ Self-Drilling Screw ที่ผ่านการเคลือบสารป้องกันสนิม
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ต่างๆ (Accessories)
เพลต- เพลตสำหรับยึดเหล็กโครงหลังคาผลิตจากเหล็กที่ผ่านการ เคลือบสารป้องกันสนิม
 
 
 
 
 
ข้อต่อ (Adaptor & Connector)
 
A0401 ข้อต่อปรับระดับยึดอะเส A0601 ข้อต่อปิดปลายชายคาซ้าย90
    A0501-A0506 ข้อต่อจันทัน-สันตะเฆ่ (ขวา-ซ้าย)(22.5-37.5)
A0602 ข้อต่อปิดปลายชายคาขวา90 A0603-0608 ข้อต่อปิดปลายชายคา(ขวา-ซ้าย)(25,30,35)
 
 
ตำแหน่งติดตั้งและการต่อยึด
 
   
   
 
     
 
 
    บริษัท เฮาส์ เฟรนด์ลี่ โปรดักส์ จำกัด
30 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 0-2909-3480-2 โทรสาร 0-2909-3483 www.easytruss.net